sobota 4. septembra 2010

Predvčerom prebehla médiami správa, že ministerstvo dopravy ušetrilo pri elektronickom verejnom obstarávaní cca. 400 tis. eur. Snina vo verejných obstarávaniach ušetrila 1 587 644 eur, ako vyplýva zo zoznamu, ktorý sme uverejnili na stránke mesta. Nemôže to nevidieť len slepý a zlomyselný. Rovnako ako to, čo sa v Snine všetko robí. Robí sa všade : chodníky, cesty, Rybníky, námestie, školy, atď. Dookola niektorí píšete, že sa nerobí nič. Nič sa tu nerobilo predchádzajúce štyri roky. Pri tom ničnerobení sa však chýb urobilo dosť. Od nevýhodného odpredania Domu s opatrovateľskou službou na Sídlisku I., cez hrozbu vrátenia 100 mil. sk za priemyselný park, nevyužitia možnosti podania projektu na krytú plaváreň, spackanú implementáciu rekonštrukcie ZŠ. Študentská, až po nekvalifikovanú výpoveď náčelníkovi mestskej polície s ktorým sa dodnes musíme súdiť. Snažím sa to nevyťahovať, pretože každý problém sa rieši v danej dobe a za daných podmienok. S odstupom času sa samozrejme mnohé veci môžu javiť úplne inak. Napríklad ako sa Vám javia 90-te roky.

Po štyroch rokoch som sa vrátil preto, aby som mohol v každej oblasti v ktorej sa dalo vyvíjať aktivity tak, že dnes máme schválených 25 projektov a pokračujeme ďalej. Toto niektorí z Vás nevidia. Vidia len kauzy a podvody, ktoré v skutočnosti kauzami a podvodmi nie sú. Myslím, že je jasné o čo tu ide. Opakujem, môžete sa prísť presvedčiť na úrad, otvoriť a pozrieť si hocijakú zmluvu či faktúru. Dvere sú otvorené, nemáme čo skrývať. Avšak, keď som Vás pozval na stretnutie prišlo asi 10 ľudí. To, že ste 2 hodiny pred začatím napísali, že termín je nevhodný bola naozaj nevydarená výhovorka. Termín som oznámil týždeň vopred, mohli sme sa hneď dohodnúť na inom. Ak máte stále záujem dohodnime sa na ďalšom stretnutí.

streda 28. júla 2010

Pán Copak a niektorí ďalší. Akým právom a dokedy chcete mňa a mestský úrad očierňovať, obviňovať a urážať? Takéto silné urážky by si už možno vyžadovali aj právne kroky.

Je jasné, že vaša zlomyseľnosť už prekročila hranice. V čase, keď mnohé mestá a obce si nevedia rady s krízou, v Snine je nebývalý stavebný ruch. Ak by vaša zlomyseľnosť nezakrývala objektivitu, mohli by ste vidieť, že sa v Snine intenzívne robí na mnohých miestach. Asi zbytočne vám budem pripomínať, koľko škôl a školských zariadení rekonštruujeme, že sme minulý týždeň začali s rekonštrukciou námestia, že na mnohých miestach budujeme nové chodníky a cesty, že rekonštruujeme Rybníky a sme pred rekonštrukciou Družby a kaštieľa, strediska recyklácie biologického odpadu, separovaný zber odpadu, čistiacu techniku pre VPS, atd. , všetko za neuveriteľných takmer 15 mil. Eur a že sa snažíme tak ako len málokto na Slovensku robiť, čo možno najobjektívnejšie elektronické obstarávania a že sa nám v mnohých prípadoch darí radikálne znižovať ceny (nepochopil to zrejme pán Evald Štofík, preto ho vyzývam, aby si našiel čas, keď mu ochotne ja, pani prednostka, kontrolór, vedúca oddelenia výstavby, alebo ktokoľvek, vysvetlíme rozdiel medzi 5 % spolufinancovaním, ktoré sme mohli v rámci danej výzvy dostať a 40% dofinancovaním, ktoré, ak chceme dokončiť celé námestie, musíme prefinancovať. V konečnom dôsledku nie že sme navýšili, ale verejnou súťažou sme o 18 mil. Sk znížili cenu z pôvodných 90 mil. Sk na 72 mil. Sk).

Rovnako chcem požiadať Vás, pán Copak, aby ste prišli na úrad (nemám žiadne čakacie doby, ani poradovníky), aby som Vám ukázal originály znaleckých posudkov, ktorých kópie sme Vám poslali do Austrálie na Vami uvedenú adresu, (rovnako ako p. Sninskému do Londýna). Urobili sme tak zatiaľ aj bez súhlasu spracovateľov. Mimochodom p. Copak, ak ste naozaj tak pracovne vyťažený, že nemôžte prísť na úrad po to, čo žiadate, nechápem prečo tu dookola píšete, že chcete posudky. Nebolo by jednoduchšie raz prísť na úrad a preštudovať si všetko čo vás zaujíma? Je vás v skupine 1600, ale asi desiati tu píšete a Vy ste jediný, ktorý prišiel so žiadosťou o posudok. Takže aký poradovník Vám treba? Ste prvý v poradovníku.

Pán Alexander Sura asi nevie, že vo funkcií by som bol 20 rokov vtedy, keby som nebol vystriedaný v roku 2002 – 2006, keď sa v Snine už mohlo a neurobilo naozaj nič. Keď som sa vrátil do funkcie v roku 2007, chytili sme sa šance pripravovať, podávať a realizovať projekty. Celý proces je dlhodobý. V jazyku športovo-terminologickom, ktorému určite rozumie aj Pán Sura, to znamená, že víťaznému zápasu musí predchádzať dlhodobý, poctivý a kvalitný tréning. Projekty nemajú a nemôžu mať súvis s voľbami, pretože príslušné výzvy a ich vyhlásenia závisia výlučne od vlády SR a EÚ.

Naozaj ma nebaví do nekonečna vysvetľovať, že kaštieľ nikdy nebol mestský. Ak nám nie je ľahostajný jeho osud a chceli sme, aby na jeho rekonštrukciu prišlo 2,3 mil. Eur, museli sme ho dostať na list vlastníctva. Rovnako ma nebaví do nekonečna vysvetľovať, že sme nikdy neboli vlastníkmi, ani sme nikdy nepredali budovu na autobusovom nástupišti, ani žiadnu plaváreň. Klzisko bola asfaltová plocha s mantinelmi, na ktorej sa len ťažko udržal aký – taký ľad, aj to iba v najkrutejších mrazoch. Robím všetko pre to, aby sme umelú ľadovú plochu súbežne s rekonštrukciou Rybníkov urobili na Rybníkoch v nepodarenom bazéne tiež cez eurofondy s Ukrajinou.

Nebudem veci pravdepodobne viac komentovať , pretože vidím, že sa tu, česť výnimkám, nediskutuje, neakceptujú sa argumenty, len sa všetko dehonestuje, pretože idú voľby a toto sa žiaľ v Snine opakuje cyklicky.

nedeľa 25. júla 2010

Poslanci kontrolovali prevod pozemku, pochybenie nenašli

Za celé roky dostali stovky ľudí v Snine pozemky na výstavbu domov, garáží, stovky sa stali vlastníkmi novopostavených bytov. Ja za celé toto obdobie som nezískal ani jeden byt, ani jeden m2 pozemku. Pán Bončík získal teraz diskutovaný pozemok. Získal ho osvedčením, ktoré som podpísal. Mestu nevznikla žiadna škoda, pretože pozemok nikdy nebol na liste vlastníctva mesta.

Kontrolnú komisiu som si nevymyslel ja, ale vznikla schválením v mestskom zastupiteľstve poslancami. Rovnako tak ako poslanci schválili napríklad odpustenie nájmov, či menovanie do funkcie riaditeľa kultúrneho strediska, ktorý vzišiel z výberového konania.

Skúste popátrať po škodách a nedostatkoch, alebo úspechoch ktoré sa udiali minulé volebné obdobie, keď som nebol primátor.

Biobazén už otvorili, vo Veľkom Krtíši

Naozaj Rybníky mali byť hotové do začiatku augusta. Ak chceme byť len trošku objektívni, musí sa uznať, že keď neustále prší, zemné roboty sa robiť nedajú. Ak sa chce rekonštrukcia urobiť kvalitne, musí sa dodržať nevyhnutný technologický postup.

Pôvodné náklady sa zvýšia o 129 067 eur, pretože po odkrytí dna bazéna boli rozvodné potrubia vo veľmi zlom stave a museli sa vymeniť.

Výzva na predloženie ponuky na mobilný skiaskopický RTG prístroj

Výzva svedčí o tom ako sa príkladne staráme o nemocnicu, ako možno len málo miest.

Priorita mesta – úradníci alebo občania?

O akom predaji plavárne hovoríte, keď mesto plaváreň nikdy nemalo. Tak ako sa nám úspešne podarilo získať peniaze na doteraz viac ako 20 projektov a začali sme s rekonštrukciou Rybníkov, námestia, škôl, atď. , čoskoro sa nám podarí začať s výstavbou krytej plavárne. V súčasnosti prebiehajú nevyhnutné schvaľovacie a vyjadrovacie procesy k stavebnému povoleniu.

Budova mestského úradu sa rekonštruuje predovšetkým kvôli energetickým úsporám pretože dnes tak robí každý. Rekonštrukcia budovy predchádzala rekonštrukcií námestia. Rovnako sme k rekonštrukcií a úprave fasád vyzvali všetkých majiteľov nehnuteľností na námestí. Niektorí už našu výzvu akceptovali. Ak by sme nezrekonštruovali budovu mestského úradu, všetci by hovorili, nech tak urobíme najskôr my.

Chodník na Komenského po rokoch dokončili

Došlo by aj na rekonštrukciu týchto chodníkov, pretože v Snine plošne rekonštruujeme kilometre chodníkov a mestských komunikácií. Myslím, že niet na Slovensku mesto, kde by sme nenašli rozbitý chodník alebo cestu. Samozrejme ďakujem za každú dobre mienenú pripomienku a postreh.

Začiatok revitalizácie námestia v Snine

Od podania projektu trvalo rok a dva mesiace mojej roboty i roboty úradu, kým sme mohli minulý týždeň začať s rekonštrukciou námestia. Predĺženie začatia bolo z dôvodu dlhotrvajúceho procesu verejného obstarania, kvôli tomu, že sa v jednom kuse odvolávali

neúspešní uchádzači. Mimochodom z 3 miliónov eur ( 90 mil. korún) sme vysúťažili cenu o 18 mil. korún nižšiu.

V mestskom bazéne v Snine sa droguje

Tento dlho diskutovaný bazén nefunguje už viac ako 30 rokov. Naozaj podľa projektantov v ňom niet čo opravovať. Jednoduchšie je postaviť nový (rekonštruujeme však Rybníky).

Môj návrh je využiť tento priestor pre športové aktivity. Napíšte mi, čo by tam malo byť.

Sninské rybníky – nekonečný príbeh a eurofondy

„V roku 2010 mesto žiada o ďalšie peniaze z Európskej únie na Rybníky, kde sa v minulosti podľa pána Milovčíka preinvestovalo už 100 miliónov korún. Je vidno aj výsledok? Občania si to asi nemyslia.“

Tiež si nemyslím, že za minulého vedenia bolo na Rybníkoch vhodne a dobre preinvestovaných 100 miliónov korún.

V Snine nevedia používať skener, informácie nepošlú

Pracovníci vedia používať skener, ale na to,aby denne skenovali dokumenty o ktoré žiadate by sme potrebovali nového zamestnanca. Žiadané posudky (cca 70 strán) sme na žiadosť p. Sninského poslali do Londýna na ním uvedenú adresu. Z uvedenej adresy nám s údivom telefonovala pani, že prečo jej posielame ňou nežiadanú poštu. Prosím teda, kto chce akékoľvek informácie o zmluvách, posudkoch, atď., na právnom oddelení si môže vyžiadať v zmysle zákona čokoľvek.

utorok 15. júna 2010

Vážení, nezdá sa vám nespravodlivé, že každý večer keď prídem domov si mám prečítať ako odmenu za celý deň vaše urážky, obvinenia už nielen seba, pracovníkov úradu, poslancov, ale i lekárov? Pri predaji polikliniky sa postupovalo v zmysle predkupného práva lekárov s cieľom, aby sa zachovali ambulancie, ale hlavne, aby sa poliklinika zrekonštruovala. Alebo tam malo byť radšej čosi iné?Alebo mala nevydarená budova ďalej chátrať? Myslím, že je lepšie keď pacienti majú bližšie od obvodného lekára k nemocnici a ďalším vyšetreniam. Na kaštieľ boli dva posudky. Jeden za 5,6 mil. korún bez zohľadnenia stabilizačných, statických, odvodňovacích a izolačných úprav. Druhý bol za 13,8 mil.korún s týmito prácami. Po množstve rokovaní s majiteľom a znižovaním jeho požadovanej ceny sa cena ustálila na 10,5 mil.korún, čo je približný priemer medzi obidvoma posudkami. Ak by sme kúpu neuskutočnili kaštieľ by sa už nikdy nezrekonštruoval. Myslím, že toto by bola tragédia. Rovnako by bola tragédia, keby sme nerealizovali množstvo projektov a neusilovali sa, aby do Sniny prišli milióny eur, pretože ako som už spomínal, táto šanca sa už historicky nezopakuje.

Preto chodím do Bratislavy, aby som včas získaval informácie, skôr ako sú na internete o pripravovaných výzvach, aby sme boli včas s projektmi pripravení. Takže je to počnúc ministerstvom financií, cez ministerstvo životného prostredia, ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, implementačnej agentúry až po agentúry na spracovanie projektov. Usilujem sa naďalej, aby do tabuliek schválených projektov mohli pribudnúť ďalšie.

pondelok 14. júna 2010

Projekty zrealizované a schválené

Už naozaj nerozumiem, či je dobré alebo zlé, že robíme toľko projektov, koľko je uvedených v prehľadných tabuľkách na stránke mesta. Podľa tejto tabuľky vychádzajú trochu iné a väčšie čísla, ako ste uviedli v diskusií. Tiež som sa nezačal porovnávať s Belou a ostatnými obcami, kde ide predovšetkým o výstavbu kanalizácie, o ktorej ste tvrdili, že už je všade. Ako vidíme, hneď v Belej ju nemajú.

Ako vyplýva z tabuliek od roku 2007 teda za tri a pol roka je zrealizovaných a schválených 18 projektov za takmer 15 mil. eur, hodnotených a pripravovaných je 6 projektov za viac ako 10mil. eur. Nepočítam pripravovaný projekt so švajčiarskeho finančného mechanizmu na korčuliarsky chodník popri Ciroche na Rybníky. Neviem, či je to málo v porovnaní so štyrmi rokmi 2002-2006, keď na jednu základnú a jednu materskú školu prišiel do Sniny 1mil. eur, z ktorého sa musela viac ako tretina vrátiť.

„Kauzy kaštieľ, poliklinika, tepelné hospodárstvo“

To všetko bude zajtra uverejnené na stránke mesta, aby boli úplne presné, objektívne„nediplomatické“ vysvetlenia k týmto témam.

Motivovanie investorov

Možno, že si niektorí spomenú, že som bol iniciátorom dvojročných daňových prázdnin. Ak by nová vláda, čosi podobné umožnila verte, budem prvý v Bratislave, aby Snina využila túto možnosť pre investorov a zamestnávateľov.

Zníženie nájmu sa uskutočnilo na zastupiteľstve pre investorov v priemyselnom parku, aby nepoklesla zamestnanosť a aby opäť nevznikol problém vrátenie 100mil. korún na ich realizáciu.

Lidové noviny

Som smutný, že mnohým sa to páčilo. Podobný redaktor v roku 1992 z vtedajšieho českého REFLEXU nás okydal podobne. Na námestí urobil fotomontáž chlapa s ovcou. Okrem toho sa nám vysmieval podobne z bytoviek, urážal nás s uniformitou pomníkov na cintoríne, atď. Tento terajší sa nám vysmieva zo skrachovaného Vihorlatu a JASu z čoho nám je do plaču a na čom mesto nemá absolútne žiadnu vinu. Vysmieva sa nám z rozpadajúceho sa námestia o ktorého rekonštrukciu sa usilujeme niekoľko rokov a jeho rekonštrukciu ideme realizovať. Vysmieva sa nám z chátrajúcich bytoviek, nevšimol si, že mnohé sa úspešne obnovujú. Dovolil si nás zhovadiť dokonca na pašerákov a prevádzačov. Dúfam, že sa tu tak skoro neukáže.

nedeľa 6. júna 2010

Fotky p. Galandovej a chýbajúce parkovisko

Ďakujem za postrehy. Zajtra ich predložím riaditeľovi VPS. Niektoré, ktoré si nevyžadujú vysoké náklady sa dajú odstrániť operatívne, tie, ktoré vyžadujú väčšie investície sa musia dostať do rozpočtu mesta. Len malá poznámka, množstvo podobných detailov sa dá nájsť v každom meste od Bratislavy až po Dolný Kubín.

Stotožňujem sa s návrhom parkovania. Kde sa už parkuje treba položiť polovegetačné panely.

Téma – program volebnej kampane
 • Rozpočet mesta sa tak ako má schvaľuje v predchádzajúcom roku na nasledujúci, predovšetkým daň z nehnuteľnosti sa v priebehu roka nedá meniť. V Snine sme ju nezvyšovali už niekoľko rokov. Ak by pomohlo pre podnikateľov a zamestnanosť zníženie dane, som za, najmä kvôli zvýšeniu zamestnanosti. Bol som iniciátorom návrhu, keď v Snine boli daňové prázdniny pre začínajúce firmy. Výdavky na propagáciu mesta sa využívajú predovšetkým z projektu Poľsko – slovenskej a Ukrajinsko – slovenskej spolupráce.
 • Pozemok pri športovej hale patrí Nadácií Profutura, ktorá plní predovšetkým sociálnu a charitatívnu činnosť. Tak rozhodnime, či ju pokutovať.
 • Verejné obstarávania robíme elektronickou formou, ako minimálne množstvo miest na Slovensku.
 • S bicyklami a korčuľami pre policajtov je to dobrý nápad, takisto ma to napadlo. Tiež si všímam pribúdanie hmotnosti. Skúsim tento návrh presadiť.
 • Parkovisko bolo pre pacientov, lekárov a ostatných návštevníkov nemocnice naozaj veľmi dôležité, pretože premávka pri nemocnici bola krajne nebezpečná. Zodpovedne sa venujeme aj diagnostickej technike, s veľkých investícií sa kúpil CT prístroj, rontgen, ale i ďalšie, podľa požiadaviek vedenia nemocnice. Mnohí pacienti z Humenného a širšieho okolia využívajú lekárske služby práve v našej nemocnici. Nedehonostujme prosím prácu našich lekárov. Je jasné, že v Humennom majú lepšie prístroje ako v Snine, v Košiciach lepšie ako v Humennom, atď.

Školstvo

Naozaj treba urobiť serióznu, nezaujatú a odbornú analýzu škôl a školských zariadení. Návrh o zlúčení škôl som predniesol pred časom, má to však tiež svoje úskalia. Unáhlené rušenie škôl a škôlok v niektorých mestách prinieslo problémy v ich terajšom nedostatku, viď mesto Martin a podobne.

sobota 29. mája 2010

Včera ma oslovila televízia JOJ s otázkou: „ Ste na FACEBOOKU ako jeden z mála primátorov na Slovensku – prečo?“ Odpovedal som, že rád, pretože FACEBOOK, predpokladám, sú predovšetkým mladí ľudia, ktorí toto mesto budú riadiť o krátky čas. Keď som sa vrátil do tejto funkcie po štyroch, pre Sninu neúrodných rokoch, chcel som, aby sme pripravili čím viac projektov, pretože tieto roky, keď je možnosť čerpať finančné prostriedky Európskej únie sa už nevrátia. Zaráža ma trochu, že sa diskusia neustále zvŕta na obdobie od r. 1990, keď predpokladám, mnohí z Vás sa len práve narodili. Takže nerád zdržujem, ale musím sa vrátiť a mať pred očami Sninu roku 1990.

 • Sídlisko Komenského a námestie s kultúrnym domom vyzeralo ako po bombardovaní, kde na časti bytoviek neboli vrchné poschodia, strechy, takmer žiadne chodníky, cesty. A štát, ktorý to dovtedy všetko financoval, jednoducho tuto výstavbu zastavil. Bol som aktívny aj vtedy. V rokoch 1994-1996 sa tieto byty dokončili, v mnohých iných mestách ostali nedokončené aj po roku 2000. Boli to roky, keď sa v Snine postavilo najviac bytov na jedného obyvateľa na Slovensku.

 • Dokončil sa Kultúrny dom, ktorý bol 13 rokov rozostavaný a stáli sme pred dilemou, či jeho torzo zbúrať alebo dokončiť. Myslím, že sme urobili dobre. Skúste sa ma opýtať AKO? Vtedy neboli fondy EÚ, mesto si nemohlo dovoliť brať úvery s vtedy 22 %-nou úrokovou sadzbou a na kultúrny dom bolo treba 50 mil. Sk.

 • Kanalizácia bola v takom stave, že pri podobných lejakoch ako dnes, boli splašky v domoch na Komenského, ale i na ceste pred autobusovým nástupišťom a starou poliklinikou. Dokončil sa celý kanalizačný zberač vrátane Čistiarne odpadových vôd, vtedy spolu za viac ako 100 mil. Sk. Mimochodom, vybudovaná biologická čistiareň odpadových vôd bola vtedy jednou z prvých na Slovensku.

 • V minulosti toľko diskutované smetisko dnes považujeme za sliepku, ktorá znáša tomuto mestu zlaté vajcia. V tých rokoch sa zlikvidovalo staré a na jeho mieste sa postavilo nové, všetko za 66 mil. Sk, z ktorých časť tvorili dotácie Ministerstva životného prostredia. Staré smetiská, ako bolo to naše, dnes mnohé mestá likvidujú za desiatky miliónov korún. Naše smetisko každý rok prináša mestu 6 až 7 miliónov korún, teda je dávno splatené. Ak budeme odpad triediť, na ďalšie dlhé roky to už je len zisk pre mesto. A za tento „prehrešok“ som bol už v roku 2002 „odsudzovaný“ aj dnešnými kritikmi.

 • V roku 1998 bola dokončená ZŠ Komenského a neskôr k nej telocvičňa, ktorá bola tiež mnoho rokov rozostavaná. V tom čase sa dokončili len 3 základné školy na Slovensku, mnohé mestá ich dokončujú dodnes. Na diskusiu o tom, či ju bolo treba, nech odpovedia rodičia detí z Komenského či z Brehov, keď nemusia voziť deti do ostatných škôl v meste alebo tŕpnuť, aby ich nezrazilo auto na ceste do školy.

 • Nechce sa mi naozaj donekonečna opakovať, že vtedajšie námestie bolo tiež ako po bombardovaní, v tých rokoch bolo v regióne najnovšie, vtedy z dostupných materiálov a technológií.
 • Nechce sa mi hovoriť ani o autobusovom nástupišti, ktoré nebolo vtedy žiadne a autobusy stáli provizórne na uliciach.
 • Áno, vybudovali sa aj kostoly, pretože sa tesne pred rokom 1990 do Sniny kvôli Starine prisťahovalo naraz skoro 5 tisíc obyvateľov. Myslím si, že zmierniť ich žiaľ za rodnými obcami pomohlo aj to, že v nedeľu, tak ako boli zvyknuté celé generácie, sa mohli stretnúť mnohí z nich, či už v gréckokatolíckej, i v pravoslávnej cirkvi.

 • O desiatkach väčších i menších investičných akcií typu lávkok cez Cirochu, až po iniciovanie vzniku okresu a s tým súvisiacich investícií štátu na výstavbu policajnej budovy sa mi jednak nechce hovoriť a jednak Vás už nechcem zaťažovať. A to všetko pri ťažkostiach a najväčšom probléme, ktorý ako keby nám spred očí vymizol, že bol zlikvidovaný hlavný zamestnávateľ, živiteľ mesta i regiónu, viac ako 6-tisícový Vihorlat, ktorý robil Sninu Sninou.

 • Úplne záhadne sa v rozbehnutej diskusii ako keby zamlčovali roky 2002 – 2006 keď som nebol primátorom. Ja naozaj nie som zlomyseľný, ale tiež by som sa opýtal, prečo na nepodal projekt na výstavbu krytej plavárne, keď v rokoch 2004 – 2005 bola na to Výzva, ktorá sa doteraz nezopakovala. Niektorí to využili. Opýtal by som sa vtedajšieho vedenia, čo sa pýtajú mnohí, kde vidno obrovskú investíciu 100 miliónov Sk v RO Rybníky za spoluúčasti mesta vo výške 10 mil. Sk. Opýtajte sa ich na:

- 100 miliónovú investíciu na Rybníkoch

- Takmer rovnako široký most na Rybníky

- Oplotenie bazénov

- Pretekajúci bazén

- Prečo nebola a nie je možnosť reklamácie bazéna

- Komu patria vybudované tenisové kurty pri hoteli Kamei

- Prečo nemocnica prišla o príjmy zo záchrannej služby

- Záhadná a ojedinelá pôžička pre súkromnú firmu z rozpočtu mesta.

- Vtedy nedoriešený problém 100 mil. investície v priemyselnom parku.

- Aké iniciatívy sa urobili, aby nebol zlikvidovaný okresný úrad, atď., atď.

Chcel by som teda poprosiť, pokiaľ možno, aby sme sa naozaj venovali tomu, ako má byť v tomto meste lepšie, lebo Snina má k tomu všetky predpoklady. Už sa nebudem vracať do histórie, lebo Snina sa v ťažkých časoch vyvíjala tak, ako som popísal, ako finančne zdravé mesto pripravené na realizáciu všetkých projektov, ktoré môžu Sninu posunúť dopredu.

Prieskum o úspešnosti Sniny v podávaných projektoch realizoval Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť .

Podľa konzultačnej firmy Next level consulting iba jeden z 8 projektov býva hodnotený ako úspešný. V percentuálnom vyjadrení je to 12,5 %-ná úspešnosť. Snina má zatiaľ 70 %-nú úspešnosť. Kto má naozaj seriózny záujem, nech si pozrie stránku mesta, kde sú vypísané všetky projekty.

Naozaj, či mi veríte alebo nie, tejto práci som sa venoval a venujem sa s najlepším vedomím a svedomím. Pravda, možno aj s chybami, za ktoré sa ospravedlňujem.